+34 93 451 94 41 montoya@attrioabogados.com
Advocat Penalista Barcelona
Advocat penalista Barcelona amb més de 25 anys d’experiència en la defensa de procediments penals. Especialitzat en dret penal i en la defensa penal de particulars i empreses.

Assessoro als meus clients com advocat penalista. També assumeixo la defensa en procediments davant dels tribunals del penal, així com l’acusació en favor dels interessos de persones que han estat víctima de un delicte.

Advocat penalista Barcelona amb gran trajectòria professional i experiència acreditada

Membre del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona des de 1991. 30 anys d’experiència professional

Llicenciat en dret i reconegut advocat penalista Barcelona.

+34 93 451 94 41

C/ Muntaner, 44 Principal Segunda

montoya@attrioabogados.com

Aparicions premsa

Pots llegir aquí altres aparicions meves en premsa i articles a revistes jurídiques.
Honoraris fixes i pressupost per avançat.
Assessorament des de el primer moment per un advocat expert i amb un gran historial de èxit y resultats.

La meva feina com advocat penalista a Barcelona consisteix en la assistència al detingut, intervenció en el procés penal, defensa en el judici de persones acusades de qualsevol delicte, o assistència a las víctimes com acusació particular. A més, en la meva condició d’advocat penalista he defensat recursos davant tots els tribunals penals: Audiències Provincials, Audiència Nacional, Tribunal Suprem o Tribunal Constitucional.

Advocat penalista Barcelona
Quins son els meus drets en un judici penal?

L’investigat és la persona sobre qui recau les sospites de participació en un delicte.

La condició d’investigat en un procediment penal implica que se li atorga el dret de defensa amb un advocat que li defensi de l’acusació de delicte.

Aquest dret li permet personar-se en la causa que es dirigeix ​​contra ell, assistit d’advocat del penal. Es tracta d’un dret que recomanem que s’exerceixi des del primer moment mitjançant la personació amb un advocat penalista.

L’advocat penalista podrà actuar en defensa de l’investigat, demanant diligències, sol·licitant el sobreseïment o recorrent aquelles decisions que vagin en contra dels seus drets. Drets de l’investigat.

El contingut del dret de defensa es recull a l’article 118 de la Llei d’Enjudiciament Criminal i comporta els drets següents:

A ser informat dels fets que se li atribueixin, així com de qualsevol canvi rellevant a l’objecte de la investigació i dels fets imputats.

Examinar les actuacions amb la deguda antelació i, en tot cas, abans que se li prengui declaració.

Actuar en el procés penal per exercir el dret de defensa assistit d’advocat.

Designar lliurement advocat que li assiti davant el jutjat penal.

Dret a sol·licitar assistència jurídica gratuïta, procediment per fer-ho i condicions per obtenir-la.

La traducció i la interpretació si es desconeix l’idioma oficial.

A guardar silenci i no prestar declaració si no vol fer-ho, i no contestar alguna o algunes de les preguntes que se li formulin. A no declarar contra si mateix i no confessar-se culpable.

Vols saber més?

Què haig de fer si sòc citat per un Tribunal del penal?

La citació serveix per prendre declaració a l’investigat sobre els fets que se li imputen. La persona citada té l’obligació de comparèixer. Si no ho fa, podria acordar-se la detenció. La persona investiga i citada per un delicte ha d’estar acompanyada en tot moment per un advocat a la declaració.

Quan una persona és citada com a investigada en un procediment davant un jutjat del penal és perquè se li imputa un delicte.

Per això, cal diferenciar la figura del citat de la del detingut. A la persona citada se la crida perquè es personi en un dia i hora al jutjat. En canvi, el detingut serà portat davant el jutge per l’autoritat o agent policial.

Depenent del procediment en què la persona estigui investigada la funció de la citació és diferent:

Delictes lleus: Si es tracta d’un delicte lleu, la citació és per personar-se directament al judici per delicte lleu. En aquest cas, si bé no hi ha obligació legal de comparèixer amb advocat (quan la pena a imposar siguin inferiors a 6 mesos) és més que recomanable que la persona citada vagi assistit d’advocat.

La persona citada haurà de sol·licitar prèviament còpia de les actuacions per poder tenir coneixement dels fets que se li imputen. I el dia de la citació a judici haurà de comparèixer amb les proves i testimonis dels quals pretengui valdre’s en la seva defensa.

Diligències Prèvies o Sumari: La citació tindrà com a funció prendre declaració a l’investigat sobre els fets que se li imputen. La persona citada té l’obligació de comparèixer, i en el cas que no ho fes sense causa justa, es podria acordar la detenció de la persona citada. La persona citada ha d’estar obligatòriament assistida per advocat a la declaració. De nou la recomanació és que la persona citada s’assessori prèviament dels fets que l’imputen, i de les probes que obren en contra seva amb un advocat penalista de la seva confiança

cONTACTO

Presupuesto sin compromiso

Lunes a jueves: 9:30h a 13:30h - 16:00h a 19:30h

Viernes: 9:30h a 13:30h

Tel: +34 93 451 94 41

Email: montoya@attrioabogados.com

Calle Muntaner, 44 Principal Segunda, 08014 – BARCELONA